Lastbilstransporter

Lastbilar är en av stommarna i den svenska logistiken. Det är ett av de allra vanligaste transportsätten. Om du nån gång varit ute på vägarna och kört bil har du säkert stört dig på att en lastbil ligger i vägen. Gör inte det, för hela vår ekonomi är upphängd på att de kommer fram i tid. Lastbilar servar våra butiker, våra restauranger, vår industri och våra byggarbetsplatser. Det mesta gods som tillverkas eller förädlas i Sverige kommer vid ett eller annat tillfälle ligga på ett lastbilsflak. Eftersom vägnätet är så pass väl utbyggt och tillgängligt i jämförelse med annan infrastruktur behövs ofta lastbilar även som komplement till andra transportsätt. Om delar till lastbilstillverkning anländer hamnen i Göteborg och sedan fraktas med tåg till Södertälje så måste det ändå lastas om på flak för att köras till Scanias fabrik.

Även om det görs försök med självkörande lastbilar så behövs det fortfarande folk som kan sitta i hytten och styra. Lastbilschaufför är ett av de trettio vanligaste yrkena i Sverige enligt SCB:s statistik, och så lär det förbli länge till. Behovet av transporter är ständigt växande för ett land som förlitar sig på sin export.

För- och nackdelar med att jobba i transportbranschen

En stor fördel med att jobba i transportbranschen är att du får möjlighet att se många olika platser, i alla fall om du jobbar ombord på ett fordon. En lastbilschaufför reser ofta både inom Sverige och ut i Europa. Om du arbetar på en båt eller på ett flygplan så kommer du med stor sannolikhet få se hela världen. Tänk dock på att du är ute på jobb och inte kan räkna med att hinna turista särskilt mycket. Ofta kör du dit ett lass, och ett annat lass hem. Eller flyger till ett ställe och tillbaka hem samma dag.

Att arbeta i transportbranschen är ofta ett fysiskt jobb som passar dig som tycker om att röra mycket på dig. Det gäller särskilt för lagerpersonal. Du kan inte räkna med att sitta still mycket på jobbet utan det är hela tiden något som ska flyttas från ett ställe till ett annat. I och med att det är många tunga lyft inblandade så finns det också en stor risk för arbetsskador om du arbetar med logistik på ett lager. Se till att rätt lyfthjälp finns tillgänglig på din arbetsplats. Om det är något som saknas kan du alltid ta hjälp av Arbetsmiljöverket eller facket.

Utbildning krävs sällan

En stor fördel med ett arbete i transportbranschen är att de flesta jobb inte kräver hög utbildning men ändå ger rätt bra betalt. De flesta yrken kräver bara gymnasieutbildning och sen kan du lära dig jobbet på plats. Du som är duktig och visar framfötterna har dessutom möjlighet att klättra i karriären och få mycket ansvar utan att läsa en lång högskoleutbildning först. Eftersom yrket är så brett kan du dessutom välja om du vill jobba med att möta människor eller inte. Om du gillar att ge service kanske flygvärdinna eller steward är något för dig.

Det är ofta en fördel att vara morgonpigg om du ska jobba i transportbranschen. Alternativt gilla att jobba natt. De flesta transporter idag sker ”just in time”, det vill säga att man inte lagrar särskilt mycket på till exempel en byggarbetsplats. Istället kommer transporten när den behövs. Det betyder att den måste lassas och köras iväg i god tid innan de som ska motta godset kommer till sitt jobb.

Godstransporter med järnväg

Ett annat väldigt vanligt transportsätt i Sverige är järnvägen. Den är utbyggd över nästan hela Sverige och förflyttar oerhörda mängder människor och gods varje dag. I Sverige finns det över 18 000 kilometer järnvägsspår varav de flesta är offentligt ägda och förvaltas av Trafikverket.

När det kommer till godstransporter är den största aktören på marknaden statligt ägd, Green Cargo. Det var tidigare en del av Statens Järnvägar, SJ, men avknoppades och blev ett eget bolag tidigt 2000-tal. Varje år fraktas nästan 70 miljoner ton gods med järnväg i Sverige. Av den totala godsvikten står malmtransporter för mer än en fjärdedel. Det finns en särskild järnväg utbyggd för malmtransporter, Malmbanan som går mellan Narvik och Luleå.

Nattliga transporter

Eftersom järnvägsräls är en begränsad resurs och spårtrafiken är högt belastad idag så är det väldigt vanligt att godstransporter med tåg körs på nätterna. De flesta godstransporter går från en tillverknings- eller råvaruindustri till någon av de stora hamnarna i Sverige eller Norge. Men det går också att köra godstransporter med tåg till Danmark eller Tyskland. Det finns dock flera logistiska utmaningar med att köra svenska tåg utomlands. Spårvidderna kan skilja sig liksom spänningen i de elledningar som försörjer tågen med ström.

Samordning inom EU

Det finns flera projekt inom EU för att försöka underlätta för järnvägstrafik mellan länder för både gods och persontransporter, Europeiska unionens järnvägsbyrå arbetar bland annat med att skapa enhetliga standarder för tekniska system och signalsystem samt med att utveckla gemensamma säkerhetsföreskrifter och mål i hela unionen. Detta arbete har dock pågått i snart femton år utan en lösning i sikte.

Jobba på tåg

Det finns flera yrken ombord på ett tåg, och det finns ännu fler yrken runtomkring. Det första man kanske tänker på är lokförare.För att bli lokförare behöver du gå en ettårig utbildning på yrkeshögskolan. Utsikterna för att få jobb är goda och du kan räkna med att tjäna runt 35 000 kronor i månaden. Om du har tur kan du till och med bli anställd av ett tågföretag och få lön under utbildningen. De flesta blir statligt anställda, men du kan också arbeta åt någon av de privata konkurrenterna. Löneläget skiljer sig inte så mycket åt och jobbet är i stort detsamma oavsett vem du är anställd av.

På tåg kan du också jobba som tågvärd. Det som förut hette konduktör. Som tågvärd kontrollerar du biljetter och jobbar i bistron om en sådan finns. För att få ett jobb som tågvärd behöver du gymnasieutbildning, gärna inom handel eller annan service. Du internutbildas sedan för uppgiften. En tågvärd tjänar i normalfallet mellan 25 000 och 30 000 i månaden.

Om du ska jobba på tåg, särskilt som lokförare, får du vara beredd på att jobba en del obekväm arbetstid. Särskilt godstransporter går ofta på natten.

Vilken utbildning krävs

Det finns enstaka yrken i transportbranschen som kräver högskoleutbildning. Men de är få, och oftast mer relaterade till IT, ekonomi med mera. I de flesta fall räcker det med en praktiskt inriktad gymnasieutbildning för att få ett jobb eller kvalificera sig till en kortare vidareutbildning.

Många jobb kan kräva certifikat eller intyg av olika slag. Det kan till exempel vara att du ska ha lastbilskort, truckkort eller en annan typ av behörighet. Ofta kan du se till att få bli skickad på olika kurser när du väl har fått in en fot på ett lager eller liknande, för att på så sätt bredda din kompetens utan att det kostar dig något. Ju fler kurser och kunskaper du har i bagaget desto bättre jobb kan du få.

Yrkeshögskola en väg in i transportbranschen

Många jobb i transportbranschen kräver någon form av yrkeshögskolar att du ska kunna bli anställd. En yrkeshögskoleutbildning är praktiskt inriktad och sällan längre än ett år. Här hittar du bland annat lokförarutbildningen samt en uppsjö av olika utbildningar för dig som vill jobba till sjöss. Yrkeshögskoleutbildningar är normalt sett kostnadsfria och berättigar till lån och bidrag från CSN.

Om du behöver ett särskilt körkort så är du i nästan alla fall tvungen att finansiera det själv och ordna allt praktiskt kring det. Vissa undantag kan finnas där långtidsarbetslösa får utbildningen betald av arbetsförmedlingen. Om du ska köra lastbil behövs ett lastbilskort, om du ska bli MC-bud krävs ett MC-kort och så vidare. Hur mycket det kostar och hur svårt det är varierar. Du som vill bli pilot kan räkna med att få betala upp emot en miljon kronor för din utbildning. Dessa sker i de flesta fall i privat regi och ofta utomlands.

Jobba som lastbilschaufför

Om du har ett C- eller CE-körkort har du väldigt goda utsikter till jobb. Det finns gott om transportföretag som anställer och det vanliga är att det ligger flera hundra jobbannonser ute på en normal dag. Det finns åkerier på de flesta ställen i Sverige, vilket också är en fördel då du behöver sällan flytta till jobben.

Som lastbilschaufför kan du under 2020 räkna med att tjäna strax under 30 000 kronor i månaden. Lönetrappan är inte brant, utan du går oftast in på en ingångslön och sen utvecklas den bara med inflationen. En erfaren chaufför tjänar inte mycket mer än en som är nybörjare i yrket.

Starta eget

Som lastbilschaufför är det relativt lätt att starta eget företag. Du kan då starta ett åkeri där du äger lastbilar och har anställda chaufförer. Marginalerna i branschen är dock små så du kan räkna med att behöva köra en hel del själv även om du har anställda. Eftersom lastbilar är dyra är det också höga etableringskostnader. Ett alternativ är att hyra ut dig själv som chaufför. Då kör du åt andra vid behov, och istället för att få en lön fakturerar du nedlagd tid. Det kan passa dig som vill styra ditt arbete mer själv och kunna välja hur mycket eller lite du vill jobba.

Många olika yrken i transportbranschen

Det finns en mängd olika yrken i transportbranschen, så du som vill in här har flera olika alternativ. Det är en typisk bransch där man inte behöver någon direkt högre utbildning, utan man kan börja ”på golvet” och sedan jobba sig upp.

Exempel på yrken

Till transportbranschen räknas inte bara fordonsförare, utan även de som jobbar på lager eller med lastning och lossning. Här hittar du till exempel truck- och kranförare, samt andra typer av lagerarbetare. När en lastbil eller annat fordon ska iväg ser ni till att rätt gods hamnar på rätt flak, och att lastningen sker på ett smart och effektivt sätt. När ett fordon anländer lagret tar ni ansvar för att allt gods lastas av och förflyttas till rätt ställe hos er. Ofta mellanlagras gods. Det innebär att till exempel en lastbil kommer med ett lass som sedan är hos er ett tag. Sedan packas det om till ett annat transportmedel och körs vidare till slutdestinationen.

Det finns också många inom transportbranschen som jobbar på kontor och med planering av olika slag. Du kan till exempel vara transportledare eller logistiker. Då ansvarar du för ett antal olika fordon och transportuppdrag. Ditt jobb är att ha en helhetssyn på alla transporter och effektivisera dem. Om en fabrik ska skicka saker till både norr och söder kanske det går att samordna vissa av transporterna för att färre bilar ska ge sig ut på vägarna. Utöver det krävs givetvis folk som jobbar med IT-system, ekonomi, personalfrågor med mera. Transportbranschen är lika komplex som alla andra branscher, och alla som jobbar i den är lika viktiga!

Olika yrkeskategorier i olika delar av branschen

De som jobbar i transportbranschen brukar definiera sig själva utifrån vilken typ av transporter de ansvarar för. På mark finns det antingen biltransporter eller järnvägstransporter. På havet går det båttransporter och i luften går det flygtransporter.

För att få köra lastbil eller budbil måste du ha rätt typ av körkort. För budbil krävs oftast bara vanligt B-körkort, medan du behöver ett särskilt körkort för att få köra lastbil och lastbil med släp. Det måste du i nästan alla fall bekosta själv.

På järnvägen jobbar lokförare, konduktörer med flera. De flesta som jobbar här har fått en internutbildning av något av tågföretagen. Det finns också särskilda yrkeshögskoleutbildningar för lokförare. De är normalt sett på ungefär ett år.

I luften hittar vi piloter, flygvärdinnor och stewardar. Att bli pilot är svårt. Du måste ha bra betyg och uppfylla flera olika krav på fysik, syn och psykisk hälsa. Det finns också flera mediciner som kan diskvalificera dig. De flesta pilotutbildningar är väldigt dyra och du måste bekosta den själv. Servicepersonalen ombord utbildas normalt sett av flygbolagen.

För dig som vill jobba på båt finns flera sjöfartsgymnasier. Du kan också gå en yrkeshögskoleutbildning eller läsa till maskiningenjör om du vill arbeta till havs.