Vilken utbildning krävs

Det finns enstaka yrken i transportbranschen som kräver högskoleutbildning. Men de är få, och oftast mer relaterade till IT, ekonomi med mera. I de flesta fall räcker det med en praktiskt inriktad gymnasieutbildning för att få ett jobb eller kvalificera sig till en kortare vidareutbildning.

Många jobb kan kräva certifikat eller intyg av olika slag. Det kan till exempel vara att du ska ha lastbilskort, truckkort eller en annan typ av behörighet. Ofta kan du se till att få bli skickad på olika kurser när du väl har fått in en fot på ett lager eller liknande, för att på så sätt bredda din kompetens utan att det kostar dig något. Ju fler kurser och kunskaper du har i bagaget desto bättre jobb kan du få.

Yrkeshögskola en väg in i transportbranschen

Många jobb i transportbranschen kräver någon form av yrkeshögskolar att du ska kunna bli anställd. En yrkeshögskoleutbildning är praktiskt inriktad och sällan längre än ett år. Här hittar du bland annat lokförarutbildningen samt en uppsjö av olika utbildningar för dig som vill jobba till sjöss. Yrkeshögskoleutbildningar är normalt sett kostnadsfria och berättigar till lån och bidrag från CSN.

Om du behöver ett särskilt körkort så är du i nästan alla fall tvungen att finansiera det själv och ordna allt praktiskt kring det. Vissa undantag kan finnas där långtidsarbetslösa får utbildningen betald av arbetsförmedlingen. Om du ska köra lastbil behövs ett lastbilskort, om du ska bli MC-bud krävs ett MC-kort och så vidare. Hur mycket det kostar och hur svårt det är varierar. Du som vill bli pilot kan räkna med att få betala upp emot en miljon kronor för din utbildning. Dessa sker i de flesta fall i privat regi och ofta utomlands.