Säker elektricitet i transportfirman

Transportbranschen är full av småföretag där enskilda företagare försöker skapa en lönsam verksamhet. För att kunna driva företag inom åkeribranschen krävs goda kunskaper om vilken lagstiftning som gäller, arbetsrätt och förmåga att leda medarbetarna. Det är också viktigt med god säkerhet i de lokaler som firman använder, exempelvis vad gäller elektricitet och brandsäkerhet.

För att vara säker på att transportfirman inte drabbas av elfel eller bränder är det viktigt att anlita en pålitlig snickare. Det går att få snabbt pris på elektriker Stockholm från Clas fixare, där du kan få kontakt med certifierade elektriker. Elektrikern kan se över dina lokaler, göra elinstallationsarbeten och en mängd andra tjänster du kan behöva som företagare.

Viktigt med elsäkerhet

Elfel kan ge allvarliga konsekvenser, därför behöver arbetsgivare vara noggranna med säkerheten när det finns risk för att en elektrisk fara uppstår i lokalerna. Det finns många olika situationer då elektrisk fara kan uppstå. Det kan handla om att elcentraler inte är väl underhållna eller att elektrisk utrustning inte fungerar som den ska. Att undvika elsäkerhetsrisker hanteras inom ett systematiskt arbetsmiljöarbete på transportfirman. Arbetsgivaren behöver här regelbundet undersöka arbetsmiljön och bedöma vilka eventuella risker som finns. Dessa måste åtgärdas och sedan följas upp så att alla åtgärder får önskad effekt.

El i transportfirma

En transportfirma kan behöva använda stora mängder el, särskilt om den satsar på att elektrifiera transporterna. Det tyska transportföretaget Hermes valde för några år sedan att börja elektrifiera fordonsflottan, med målet att erbjuda helt utsläppsfria transporter år 2025.