Många olika yrken i transportbranschen

Det finns en mängd olika yrken i transportbranschen, så du som vill in här har flera olika alternativ. Det är en typisk bransch där man inte behöver någon direkt högre utbildning, utan man kan börja ”på golvet” och sedan jobba sig upp.

Exempel på yrken

Till transportbranschen räknas inte bara fordonsförare, utan även de som jobbar på lager eller med lastning och lossning. Här hittar du till exempel truck- och kranförare, samt andra typer av lagerarbetare. När en lastbil eller annat fordon ska iväg ser ni till att rätt gods hamnar på rätt flak, och att lastningen sker på ett smart och effektivt sätt. När ett fordon anländer lagret tar ni ansvar för att allt gods lastas av och förflyttas till rätt ställe hos er. Ofta mellanlagras gods. Det innebär att till exempel en lastbil kommer med ett lass som sedan är hos er ett tag. Sedan packas det om till ett annat transportmedel och körs vidare till slutdestinationen.

Det finns också många inom transportbranschen som jobbar på kontor och med planering av olika slag. Du kan till exempel vara transportledare eller logistiker. Då ansvarar du för ett antal olika fordon och transportuppdrag. Ditt jobb är att ha en helhetssyn på alla transporter och effektivisera dem. Om en fabrik ska skicka saker till både norr och söder kanske det går att samordna vissa av transporterna för att färre bilar ska ge sig ut på vägarna. Utöver det krävs givetvis folk som jobbar med IT-system, ekonomi, personalfrågor med mera. Transportbranschen är lika komplex som alla andra branscher, och alla som jobbar i den är lika viktiga!

Olika yrkeskategorier i olika delar av branschen

De som jobbar i transportbranschen brukar definiera sig själva utifrån vilken typ av transporter de ansvarar för. På mark finns det antingen biltransporter eller järnvägstransporter. På havet går det båttransporter och i luften går det flygtransporter.

För att få köra lastbil eller budbil måste du ha rätt typ av körkort. För budbil krävs oftast bara vanligt B-körkort, medan du behöver ett särskilt körkort för att få köra lastbil och lastbil med släp. Det måste du i nästan alla fall bekosta själv.

På järnvägen jobbar lokförare, konduktörer med flera. De flesta som jobbar här har fått en internutbildning av något av tågföretagen. Det finns också särskilda yrkeshögskoleutbildningar för lokförare. De är normalt sett på ungefär ett år.

I luften hittar vi piloter, flygvärdinnor och stewardar. Att bli pilot är svårt. Du måste ha bra betyg och uppfylla flera olika krav på fysik, syn och psykisk hälsa. Det finns också flera mediciner som kan diskvalificera dig. De flesta pilotutbildningar är väldigt dyra och du måste bekosta den själv. Servicepersonalen ombord utbildas normalt sett av flygbolagen.

För dig som vill jobba på båt finns flera sjöfartsgymnasier. Du kan också gå en yrkeshögskoleutbildning eller läsa till maskiningenjör om du vill arbeta till havs.