Lastbilstransporter

Lastbilar är en av stommarna i den svenska logistiken. Det är ett av de allra vanligaste transportsätten. Om du nån gång varit ute på vägarna och kört bil har du säkert stört dig på att en lastbil ligger i vägen. Gör inte det, för hela vår ekonomi är upphängd på att de kommer fram i tid. Lastbilar servar våra butiker, våra restauranger, vår industri och våra byggarbetsplatser. Det mesta gods som tillverkas eller förädlas i Sverige kommer vid ett eller annat tillfälle ligga på ett lastbilsflak. Eftersom vägnätet är så pass väl utbyggt och tillgängligt i jämförelse med annan infrastruktur behövs ofta lastbilar även som komplement till andra transportsätt. Om delar till lastbilstillverkning anländer hamnen i Göteborg och sedan fraktas med tåg till Södertälje så måste det ändå lastas om på flak för att köras till Scanias fabrik.

Även om det görs försök med självkörande lastbilar så behövs det fortfarande folk som kan sitta i hytten och styra. Lastbilschaufför är ett av de trettio vanligaste yrkena i Sverige enligt SCB:s statistik, och så lär det förbli länge till. Behovet av transporter är ständigt växande för ett land som förlitar sig på sin export.