Gör en radonmätning på transportföretaget

Om du driver ett transportföretag är det viktigt att du gör det du kan för att arbetsmiljön ska vara behaglig. Det är till exempel viktigt att du med jämna mellanrum gör en radonmätning för att försäkra dig om att luften inte är förorenad för att du och dina anställda ska må bra.

Beställ radonmätning

Att mäta radon och sätta in åtgärder är inte något du kan göra själv. Därför är det bra att det finns företag som erbjuder detta. Ett bra exempel är Radea som erbjuder radonmätning för både företag och privatpersoner. När du beställer en radonmätning skickar de små dosor du kan sätta runt om i lokalen. Dosorna ska du låta sitta uppe i 60 dagar, alltså två månader. Därefter kommer företaget att analysera resultatet och sätta in eventuella åtgärder ifall det behövs. Om radonhalterna är höga är det nödvändigt med en sanering för att ni ska bli kvitt de farliga halterna av radon, vilket är viktigt för att alla ska behålla sin hälsa.

Därför är det viktigt med radonmätning

Radon är ett skadligt ämne som kan finnas i luften. Om du får i dig för mycket av det finns risken för cancer. Förutom att det ökar riskerna för cancer så är det alltid till fördel med bra luft, inte minst på arbetsplatser då en bättre luft bidrar till en bättre arbetsmiljö vilket skapar bättre förutsättningar för att ni ska utföra era arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att du mäter radonhalterna på arbetsplatsen med jämna mellanrum och tar till åtgärder ifall det skulle behövas.