Eldrivna transportfordon

I ett modernt samhälle är transporter nödvändiga. Det kan till exempel handla om transporter av byggmaterial, livsmedel, sjukvårdsutrustning, flyttfirmor, transport av båtar eller bilar samt leveranser av paket och post. Med en ökad miljömedvetenhet samt arbete för att minska kostnaderna för drivmedel ligger fokus idag på att förbättra och bättre organisera logistiken. Det optimala är många gånger att använda och kombinera olika typer av transporter såsom båt, tåg och slutligen lastbil till slutdestinationen. För att åstadkomma ett mer hållbart transportsystem, särskilt för längre transporter, kommer kraven på samarbete mellan olika typer av frakt säkerligen att öka.

Transportfordon av olika storlek

Transportfordonets storlekar beror på vilken typ av transporter som utförs. En effektiv flyttfirma har vanligtvis olika storlekar av lastbilar beroende på hur stort flyttlasset är. Budfirmor använder mestadels mindre transportfordon medan frakt av större logistik behöver större lastbilar. Mindre transportfordon används flitigt inom många olika yrken och transportföretag. En transportbil kan göras mer effektiv via bilutrustning och inredning från Work System.

 

Work System har specialiserat sig på funktionell bilinredning samt speciallösningar för transportbilar. Med bred kunskap och stor erfarenhet kan Work System inreda din bil enligt ditt företags behov. Work System kan skapa smarta lösningar och system som är perfekta för din verksamhet. All utrustning som används är tillverkad i Sverige samt testad av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) som garanterar hög kvalitet, trygghet samt säkerhet.

Eldrivna transportbilar

Transportföretagen har ökat sitt miljöarbete och fokuserar på att bidra till en bättre miljö. Dels handlar det om att se till att transporter maximeras för att undvika halvfulla transporter. Detta kommer att bidra till mindre föroreningar samt minska förbrukning av drivmedel. Det finns idag inga alternativ till fossildrivna lastbilar men det finns transportbilar eller lätta lastbilar som drivs på el. I och med att antalet modeller ökar har de eldrivna transportbilarna vuxit i popularitet samtidigt som priset minskat. Eldrivna och hybrid fordon är en växande marknad och är ett viktigt framtida alternativ till fossildrivna fordon.

Lätt lastbil

Vanliga modeller av lätta lastbilar kallas ofta transportbil eller skåpbil. Det finns idag möjlighet för transportföretag, framförallt i städer, att byta ut sina fossildrivna (mindre) transportfordon till eldrivna. Men innan ditt företag investerar i ett eldrivet fordon behöver du fundera på om batteriet kommer att räcka till för dagliga transporter. Svaret beror på hur mycket ditt fordon kör dagligen, hur tunga lasterna är samt i vilket väder. Laddningen sker vanligtvis över natten men ditt fordon kan även laddas under lunchen. En annan aspekt att ta i beaktande är att batterier till en eldriven skåpbil är idag mycket tunga. Detta bidrar till fordonets totalvikt och kommer tyvärr att minska nyttolasten. Trots detta finns det flera fördelar med ett eldrivet transportfordon som exempelvis mindre underhåll och lägre underhållskostnader, driftskostnaden är betydligt billigare och fordonsskatten är lägsta möjliga. De populäraste lätta lastbilarna är bland annat Mercedes eVito, Mercedes eSprinter, Volkswagen e-Crafter, Renault Kangoo ZE, Volkswagen e-Transporter, Renault Master ZE och Volkswagen e-Caddy. Det finns tyvärr få laddhybrider på marknaden i nuläget men Ford har tillverkat en hybrid, Ford Transit Custom PHEV, som har en räckvidd (elektrisk) på 42 km.